Autobot 2022

soutěž pro střední školy konaná pod záštitou SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Soutěž je určena pro dvoučlenné středoškolské týmy z Kladenska. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO MINDSTORMS tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů dne 29. 3. 2022. Soutěže se může zúčastnit maximálně 24 týmů. Pro všechny účastníky bude v průběhu soutěže zajištěno občerstvení.

Přihlášením do soutěže každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely SOŠ a SOU Kladno, Dubská.