Zadání úlohy

Úloha Stíhací jízda

Cílem úlohy je sestavit a naprogramovat robota tak, aby se mohl samostatně bez jakékoliv další pomoci přejet po lávce od startu do cíle v co nejkratším čase.

Na stolech rozměru 9 x 6 polí bude vyznačena dráha pomocí černé čáry o šířce 25 mm na bílém podkladu (dráhu tvoří černá matná folie nalepená na sololitové desce bílé barvy). Dráha bude stranově symetrická a budou na ní vyznačeny dvě startovací pozice  Úkolem robotů bude projet 4 okruhů v co nejkratším čase. Vítězí robot, který projede cílem jako první. V případě, že dojde k dostižení soupeře – dotykem, je dostižený robot diskvalifikován a jízda končí. Při opuštění dráhy – čáry oběma koly je robot diskvalifikován. Robot musí v soutěži postupovat dle programu samostatně a nesmí být žádným způsobem ovládán.

Soutěže se zúčastní maximální počet 24 týmů v pořadí podle času přihlášení.

Konstrukce robota

Ke konstrukci robota lze využít pouze dílů z uvedených stavebnic:

  1. Základní souprava LEGO MINDSTORMS Education (9797), soupravy technických dílů (9648 nebo 9695) – doplňkové pasivní díly, síťový adaptér (9833 nebo 8887).
  2. Základní souprava LEGO MINDSTORMS Education 45544 EV3, soupravy doplňkových dílů 45560 EV3 a síťový adaptér (8887).

Pro pohyb robota smí být použit jakýkoli způsob, včetně kluzného podvozku. Dosažený čas se počítá po protnutí cílové čáry kteroukoli částí robota. Tato část musí být v tomto okamžiku pevně spojena s robotem. Na start se robot umístí tak, aby čelem stál na startovní čáře. Robot musí mít dvoustopou konstrukci. Maximální vnější rozchod hnacích kol je 170 mm.

Programování robota

Program robota může být napsán v jakémkoliv programovacím jazyce. Robot se po zahájení soutěže musí pohybovat samostatně, ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno.

Hrací plocha

K dispozici budou dvě hrací pole. Hrací pole tvoří stůl o rozměru 9 x 6 polí. Rozměr pole je 28 x 28 cm. Po obvodu stolu je mantinel vysoký 7,5 cm nad desku stolu. Čára bude nalepena černou matnou folií na bílém podkladu. Vnější okraj čáry bude od mantinelu vzdálen minimálně 140 mm. Čára bude mít stálý tvar pro celou soutěž. Směr jízdy bude po směru hodinových ručiček. Šířka čáry bude po celé délce konstantní. Čára se nebude křížit a její vzájemná poloha nebude bližší než 300 mm.

Průběh soutěže

Jízdy budou probíhat paralelně na dvou stolech. Stůl si soutěžící zvolí po vzájemné dohodě, nebo losem.

Před zahájením jízdy jsou roboti umístěni do pole Start tak, že nesmí překročit startovací čáru.

Aktivaci je možné provést pouze jedním úkonem. V rámci aktivace robota není dovoleno provádět několik úkonů či měnit mechanickou konfiguraci robota. Je však dovoleno mít na robotovi více „aktivačních spínačů“, jejichž výběrem se určí například strategie. V každém případě je však nutné dodržet „jednoúkonový“ princip spuštění.

Doba jízdy jsou 4 kola, popřípadě max. 120 vteřin. Pokud bude robot dostižen, nebo oběma koly opustí dráhu, jeho jízda končí. Čára se musí celou dobu jízdy nacházet mezi vnějšími okraji kol robota. V případě dosažení časového limitu rozhodčí označí místo, ve kterém došlo k ukončení jízdy.

První kolo se pojede na dva okruhy s měřením času.

Do druhého kola - pavouka budou nasazeni roboti kteří se umístili na prvních 16- místech. Systém nasazení do pavouka bude první proti 16-tému atd. Vítěz pokračuje do dalšího kola, poražený bude bojovat o postup v levé části pavouka s ostatními poraženými. Vítěz pravé části pavouka se o vítězství v soutěži utká s vítězem levé části pavouka – vítězem poražených.

Čas mezi jednotlivými zápasy mohou účastníci využít na libovolné úpravy (mechanické, softwarové atd.), musí se však do 1 minuty po výzvě dostavit k jízdě, jinak ztrácí právo na absolvování jízdy. V tomto případě robot kontumačně prohrává.

V případě menšího počtu soutěžících než 16 budou někteří roboti zvýhodněni přímým postupem. V případě nerozhodného výsledku se jízda bezprostředně opakuje. V případě dalšího nerozhodného výsledku se o vítězi losuje.

V případě nerozhodných semifinálových jízd se jízda opakuje maximálně čtyřikrát. Ve finále se v případě nerozhodného výsledku pojede bez možnosti nabíjení a výměny napájecího bloku až do rozhodnutí s maximální prodlevou jedné minuty mezi jízdami.

Diskvalifikace

Z jízdy může být diskvalifikován soutěžící, který byl dojet soupeřem, opustil dráhu, nedodržel předepsané rozměry, použil nedovolené prvky, nebo se v nedostavil k jízdě v předepsaném čase.

Hodnocení jízd

  1. První místo v cíli
  2. Nejdelší ujetá vzdálenost v případě vypršení časového limitu