Zadání úlohy

Úloha: Velký úklid

Cílem úlohy je sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci odklidil ze svého území co nejvíce míčků.

Na stolech rozměru 9 x 6 polí bude vyznačeno Hrací pole každého týmu. Střed hřiště bude vyznačen červenou páskou a 25 cm na obě strany od červené pásky bude černá páska (pro snadné snímání hranice území).  V každém poli bude rozestavěno 10 míčků. V rozích hřiště bude žlutou páskou vyznačený startovací prostor. Úkolem robota bude po dobu 120 vteřin přesunout největší počet míčků na pole soupeře. Robot nesmí žádnou svojí částí půdorysně překročit červenou čáru. Vyhraje ten robot, na jehož hřišti se po uplynutí času nachází méně míčků. Robot musí v soutěži postupovat dle programu samostatně a nesmí být žádným způsobem ovládán.

Soutěže se zúčastní maximální počet 24 týmů v pořadí podle času přihlášení. Do druhého kola postupuje 16 nejlepších týmů.

Konstrukce robota

Ke konstrukci robota lze využít pouze dílů z uvedených stavebnic:

  1. Základní souprava LEGO MINDSTORMS Education (9797), soupravy technických dílů (9648 nebo 9695) – doplňkové pasivní díly, síťový adaptér (9833 nebo 8887).
  2. Základní souprava LEGO MINDSTORMS Education 45544 EV3, soupravy doplňkových dílů 45560 EV3 a síťový adaptér (8887).

Svým půdorysem se musí robot vejít do startovního boxu a po dobu plnění úkolu nesmí tento rozměr překročit. Výškově ani váhově není robot omezen. Pro pohyb robota smí být použit jakýkoli způsob, včetně kluzného podvozku. Počet míčků se počítá v okamžiku dosažení časového limitu.

Programování robota

Program robota může být napsán v jakémkoliv programovacím jazyce. Robot se po zahájení soutěže musí pohybovat samostatně, ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno. V případě pochybností má organizátor právo nahlédnout do programu. Jeho rozhodnutí je pak neměnné.

Hrací plocha

 K dispozici budou dvě hrací pole. Hrací pole tvoří stůl o rozměru 9 x 6 polí. Rozměr pole je 28 x 28 cm. Po obvodu stolu je mantinel vysoký 8 cm nad desku stolu. Poloha startu bude mít stálé místo podle obrázku. Start bude tvořen prostorem 28 x 40 cm. Hodnocené území je vymezeno červenou čárou.

Průběh soutěže

Zápasy budou probíhat paralelně na dvou stolech. Stůl si soutěžící zvolí po vzájemné dohodě, nebo losem.

Před zahájením zápasu jsou roboti umístěni do pole Start tak, že nesmí překročit vyznačení startu.

Aktivaci je možné provést pouze jedním úkonem. V rámci aktivace robota není dovoleno provádět několik úkonů či měnit mechanickou konfiguraci robota. Je však dovoleno mít na robotovi více „aktivačních spínačů“, jejichž výběrem se určí například strategie. V každém případě je však nutné dodržet „jednoúkonový“ princip spuštění.

Doba zápasu je 120 vteřin. Podle počtu přihlášených týmů se vytvoří pavouk s 16-ti týmy. V případě vyššího počtu se vytvoří skupiny, ve kterých bude soutěžit každý s každým a do pavouka postoupí 16 nejlepších. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší počet míčků. V případě shody míčků proběhne rozhodující zápas a pak následuje los.

Do druhého kola - pavouka budou nasazeni roboti podle umístění v jednotlivých skupinách, nebo losem. Vítěz zápasu pokračuje do dalšího kola, poražený bude bojovat o postup v levé části pavouka s ostatními poraženými. Vítěz pravé části pavouka se o vítězství v soutěži utká s vítězem levé části pavouka – vítězem poražených.

Čas mezi jednotlivými zápasy mohou účastníci využít na libovolné úpravy (mechanické, softwarové atd.), musí se však do 1 minuty po výzvě dostavit k jízdě, jinak ztrácí právo na absolvování jízdy. V tomto případě robot kontumačně prohrává.

V případě menšího počtu soutěžících než 16 budou někteří roboti zvýhodněni přímým postupem. V případě nerozhodného výsledku se zápas bezprostředně opakuje. V případě dalšího nerozhodného výsledku se o vítězi losuje.

V případě nerozhodných semifinálových zápasů se zápas opakuje celkem 3 krát. Ve finále se v případě nerozhodného výsledku pojede bez možno

Ze zápasu může být diskvalifikován soutěžící, který překročil jakoukoli svojí částí červenou čáru, nebo překročil dovolené rozměry. Upadnutá součástka je pořád ve hře a počítá se do rozměrů. Pořadatel má právo diskvalifikovat robota, jehož výškový rozměr přesahuje dovolený půdorysní rozměr a během jízdy převrácením znemožní plnit úlohu soupeři.

sti nabíjení a výměny napájecího bloku až do rozhodnutí s maximální prodlevou jedné minuty mezi zápasy.

Diskvalifikace

Ze zápasu může být diskvalifikován soutěžící, který překročil jakoukoli svojí částí červenou čáru, nebo překročil dovolené rozměry. Upadnutá součástka je pořád ve hře a počítá se do rozměrů. Pořadatel má právo diskvalifikovat robota, jehož výškový rozměr přesahuje dovolený půdorysní rozměr a během jízdy převrácením znemožní plnit úlohu soupeři.